** หมายเหตุ : กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัคร
    จำนวน : 2 รายการ
ลำดับ ปีงบ
ประมาณ
ชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด จำนวนที่รับ/
จำนวนผู้สมัคร
สมัครเข้าร่วม
โครงการ
1 2562 โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์
Working Holiday Scheme Thai - New Zealand
24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 150/152
(ปิดรับสมัคร)
2 2562 โครงการ work and holiday visa ไทย-ออสเตรเลีย
Work and Holiday Visa Thai - Australia
3 มิ.ย. 2562 3 มิ.ย. 2562 500/521
(ปิดรับสมัคร)