บันทึกตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร FRM_YPROJECT_PROJECT_MEMBER.PHP
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
  ปีงบประมาณ : Notice: Undefined variable: budget_year in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 172    ชื่อโครงการ : Notice: Undefined variable: project_name_eng in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 173 Notice: Undefined variable: project_name_thai in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 173
  วันรับสมัคร วันที่เริ่มต้น : Notice: Undefined variable: start_regis in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 178    วันที่สิ้นสุด : Notice: Undefined variable: stop_regis in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 178
  จำนวนคนที่รับ/ผู้สมัคร : Notice: Undefined variable: member_amount in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 205 Notice: Undefined variable: amount_all in C:\wamp\www\opp\app\frm_yproject_project_member.php on line 205 0/0
หน้าล็อกอินเข้าร่วมโครงการ * สามารถล็อกอิน user 1 คน ต่อหนึ่งเครื่องเท่านั้น!!!
Email
Password
*** ห้ามเปลี่ยนเครื่องในการใช้งานเนื่องจากระบบทำการจดจำค่าใช้งานในการล็อกอินเข้าระบบ